แพ็กเกจสำหรับ สมาชิกทั่วไป

สมาชิกทั่วไป (ฟรี)฿ 0


จำนวนวัน(สมาชิกฯ) 365 วัน

จำนวนประกาศฯ 10 ประกาศ

จำนวนวัน(ประกาศฯ) 180 วัน

จำนวนรูปภาพ 1 ภาพ

จำนวนรูปภาพ โฉนด/ระวาง/แบบแปลน  1 ภาพ

(รูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB)

ไม่มี ฟีเจอร์

ไม่มี ประกาศฯเด่น

ไม่มี หมายเลขโทรศัพท์

ไม่มี เว็บไซต์ลิงก์


สมาชิกทั่วไป (พรีเมี่ยม)฿ 1,800


จำนวนวัน(สมาชิกฯ) 365 วัน

จำนวนประกาศฯ 50 ประกาศ

จำนวนวัน(ประกาศฯ) 365 วัน

จำนวนรูปภาพ 12 ภาพ

จำนวนรูปภาพ โฉนด/ระวาง/แบบแปลน  12 ภาพ

(รูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB)

มี ฟีเจอร์

มี ประกาศฯเด่น

มี หมายเลขโทรศัพท์

มี เว็บไซต์ลิงก์