แพ็กเกจสำหรับ สมาชิกโครงการจัดสรรฯ-คอนโดมิเนียม

Most Popularสมาชิกโครงการฯ (ฟรี)
฿ 0


จำนวนวัน(สมาชิกฯ) 365 วัน

จำนวนประกาศฯ 10 ประกาศ

จำนวนวัน(ประกาศฯ) 365 วัน

จำนวนรูปภาพ 6 ภาพ

จำนวนรูปภาพ โฉนด/ระวาง/แบบแปลน  2 ภาพ

(รูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB)

ไม่มี ฟีเจอร์

ไม่มี ประกาศฯเด่น

ไม่มี หมายเลขโทรศัพท์

ไม่มี เว็บไซต์ลิงก์


Most Popularสมาชิกโครงการฯ (พรีเมี่ยม)
฿ 3,600


จำนวนวัน(สมาชิกฯ) 365 วัน

จำนวนประกาศฯ 10 ประกาศ

จำนวนวัน(ประกาศฯ) 365 วัน

จำนวนรูปภาพ 12 ภาพ

จำนวนรูปภาพ โฉนด/ระวาง/แบบแปลน  12 ภาพ

(รูปภาพขนาดไม่เกิน 1 MB)

มี ฟีเจอร์

มี ประกาศฯเด่น

มี หมายเลขโทรศัพท์

มี เว็บไซต์ลิงก์