ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. เว็บไซต์ https://property.pakchong.net ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์ฯ” เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการลงประกาศ ขาย ให้เข่า อสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น
 2. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามจริง ต้องใช้ชื่อหรือนามแฝงที่เหมาะสม ไม่ลามกอนาจาร ไม่หยาบคาย
 3. ห้ามประกาศในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี สร้างความแตกแยก และที่นำไปสู่ความเสียหายต่อ ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 4. สมาชิกประกาศได้เฉพาะ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น
 5. สมาชิกจะต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 6. สมาชิกห้ามประกาศอสังหาริมทรัพย์เดียวกัน หลายประกาศหรือซ้ำกัน
 7. สมาชิกจะต้องรับผิดชอบประกาศของสมาชิกทุกประกาศที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น เว็บไซต์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากประกาศของสมาชิกในทุกกรณี
 8. ผู้ต้องการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการ ติดต่อหรือทำธุรกรรมใดๆผ่านเว็บไซต์ฯ เว็บไซต์ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากประกาศของสมาชิกในทุกกรณี สมาชิกเจ้าของประกาศ ข้อมูล จะต้องรับผิดชองในความเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น
 9. เว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการแก้ไข ลบ ยกเลิก ปรับปรุง ประกาศที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ซ้ำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ในยกเลิก ประกาศ ข้อมูล สมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. เว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. เว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเว็บไซต์ฯนี้เมื่อใดและอย่างไรก็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า